15.000 Ft felett ingyenes kiszállítás!

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelőként fontosak számunkra az Ön adatai, és tiszteletben tartjuk a magánszféráját, a személyes adatai feletti rendelkezési jogát, és a személyes adatainak kezelése során ezen elvek szerint járunk el, továbbá minden szervezési és technikai intézkedést megteszünk adatainak biztonságos kezelése és védelme érdekében.

Adatkezelési elveinkről és gyakorlatunkról az alábbiakban , a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján  részletesen tájékoztatjuk Önt.

 

Adatkezelőként fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesítjük az Érintetteket.
Amennyiben kérdése lenne jelen tájékoztatónkhoz kapcsolódóan, kérjük forduljon hozzánk bizalommal.

Amennyiben kérdése lenne jelen tájékoztatónkhoz kapcsolódóan, kérjük forduljon hozzánk bizalommal.

 

Adatkezelő adatai

Fodor Kálmán e.v.

Székhelye: 5310 Kisújszállás, Dózsa György u. 75.

Nyilvántartási szám: 54114454

Adószám: 52446049-1-36

Tényleges adatkezelés címe:

5310 Kisújszállás, Dózsa György u. 75.

 

Kapcsolattartás:

Telefon: +36 30 734 1700

E-mail: info@kezmuvestea.hu

Postacím: 5310 Kisújszállás, Dózsa György u. 75.

 

Fodor Kálmán e.v. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

 

Adatok forrása

Az általunk kezelt adatokat minden esetben Öntől kapjuk meg, amelyet önkéntes elhatározása alapján ad át számunkra annak érdekében, hogy különböző szolgáltatásainkat igénybe vegye, vagy az általunk értékesített termékeinket megvásárolja.

Adatkezeléseink önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk az Ön figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Szolgáltatásainkat kizárólag nagykorú, 18. életévét betöltött személy veheti igénybe. Amennyiben Ön még nem múlt el 18 éves, kérjük, hogy konzultáljon szülőjével vagy nevelőjével, aki az Ön törvényes képviseletére jogosult.

Amennyiben az Adatkezelő észleli, hogy Szolgáltatásait nyilvánvalóan „cselekvőképtelennek” vagy korlátozottan cselekvőképesnek minősülő személy kívánja igénybe venni, minden észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy töröljön valamennyi információt, amely a kiskorú által került a birtokába, és biztosítja, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általa történő felhasználásra. Kérjük az Érintetteket, közöljék az  Adatkezelővel haladéktalanul, ha azt tapasztalják, hogy részünkre gyermek bocsátott rendelkezésre önmagáról személyes adatot, információt. Szülők és gondviselők számára javasoljuk, hogy tanítsák meg gyermekeiknek (különösen az internet használata során) személyes adataik biztonságos és felelős kezelését.

Személyes adatok köre, adatkezelési célok és jogalapok

Annak érdekében, hogy Ön a szolgáltatásainkat a lehető legnagyobb mértékben ki tudja használni, az alábbi adatkezelési tevékenységeket végezzük:

Személyesen, illetve webshopban történő vásárlás, esetén

– A személyes adatok címzettjei: személyes adataihoz kizárólag az ügyfélszolgálat munkatársai férhetnek hozzá.

– A személyes adatok kezelésének időtartama: 1 év.

 

Szolgáltatásaink és vásárlás során felmerülő adatkezelésünk részletesen

A székhelyen személyesen történő vásárlás esetén (webes előzetes megrendelés nélkül)

Önnek lehetősége van arra, hogy előre egyeztetett időpontban Székhelyünkön (5310 Kisújszállás, Dózsa György u. 75.) személyesen vásárolja meg a kívánt terméket.

A kezelt személyes adatok típusa: vásárlás dátuma, időpontja, név, cím, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód.

Adatkezelés célja: a székhelyen történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a Számv. tv.169. § (2) bekezdése.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárlót nem tudjuk kiszolgálni.

Adattovábbítás: Bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az OTP Bank Nyrt. felé.

Adattovábbítás: az Adatkezelő könyvelését végző személy felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

 

Webshopunkban történő vásárlás esetén

Amennyiben Ön a webshopunkon keresztül kíván vásárolni, ezt regisztráció nélkül teheti meg.

A vásárlás során a szerződés teljesítéséhez szükséges adatok megadását kérjük, amelyek a következők: a vásárló vezeték- és keresztneve, e-mail címe, a szállítási és számlázási címe (amennyiben a kettő eltér), telefonszáma.

Adatkezelésünk jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], és jogi kötelezettségünk alapján történik [a Számv. tv.169. § (2) bekezdése.] Az adatok megőrzési ideje a számviteli szabályok szerint történik.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vásárlót nem tudjuk kiszolgálni.

Adattovábbítás: Bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az OTP Bank Nyrt. felé.

Adattovábbítás: az Adatkezelő könyvelését végző személy felé, csomagküldő szolgáltató felé (MPL, GLS, DPD, DHL).

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

 

Cookie tájékoztató

Önt a honlapunkra történő első belépése alkalmával figyelmeztetjük a cookiek alkalmazására, amelynek elfogadásáról vagy visszautasításáról dönthet. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a cookie alkalmazásának visszautasítása az Ön látogatói élményére és az oldal kényelmes használatára negatív hatással lehet.

A cookie alkalmazásának részletes bemutatása, a végzett adatkezelés ismertetése:

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához, és testre szabott kiszolgálásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: egy hét

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények /Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Bővebb információk az elterjedtebb webböngészők süti-kezeléséről az alábbi címeken érhetők el:
Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Adatok biztonságos kezelése

Adatkezelőként és a velünk szerződött adatfeldolgozók a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtunk végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk.

A személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A nyilvántartásainkban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítjuk, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

Az adatkezelés során megőrizzük

a titkosságot: megvédjük az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

a sértetlenséget: megvédjük az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

a rendelkezésre állást: gondoskodunk arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Nyilvántartjuk az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, valamint, ha az érintettek száma lehetővé teszi, közvetlenül vagy nagyszámú érintett esetén a weboldalon keresztül tájékoztatjuk az incidensről, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az Adatkezelőnél papír alapon kezelt személyes adatok biztonsági követelményei:

– minden személyes adatot – függetlenül attól, hogy azt milyen adathordozón jelenítik meg – csak az arra jogosultak ismerhetnek meg, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, illetéktelenekkel nem közölhetők,
– az iratokat kulccsal jól zárható, száraz, tűz- és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helységben kell elhelyezni,
– az Adatkezelő adatkezelést végző munkatársa a munkavégzés közben csak úgy hagyhatja el az irodát vagy azt a helyiséget, ahol az adatkezelés folyik, hogy az iratokat elzárja vagy a helyiséget bezárja,
– a munkavégzés befejezése után az iratokat el kell zárni,
– ezek a biztonsági szabályok az otthoni munkavégzésre is érvényesek.

A számítógépen, illetve hálózaton vagy felhőben tárolt személyes adatok védelmének biztonsági követelményeinek érvényesülése érdekében:
– a számítógépen, a hálózaton vagy a felhőben tárolt személyes adatokhoz csak érvényes, személyre kiadott, azonosítható jogosultsággal lehet hozzáférni, a jelszavak folyamatos cseréjéről az Adatkezelő gondoskodik,
– amennyiben a személyes adat kezelésével kapcsolatos cél megvalósult, az adatkezelésre megállapított határidő lejárt vagy az adatkezelés jogossága bármely okból megszűnt, úgy az adatot tartalmazó fájlt visszaállíthatatlanul törlésre kerül, olyan módon, hogy az azon lévő adat a továbbiakban nem visszanyerhető,
– az Adatkezelő gondoskodik a számítógépek tűzfal biztonságáról és egyéb vírusvédelméről,
– a személyes adatok kezelése során, a számítógépeken folyamatos, a hálózati rendszereken rendszeres biztonsági mentés történik,
– az Adatkezelő folyamatosan gondoskodik az általa kezelt személyes adatok informatikai védelméről a megfelelő korszerű számítástechnikai eszközök és módszerek alkalmazásával.

Az  Adatkezelő az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.
A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát (újratelepítés, adatok visszaállítása a mentés utolsó állapotára) és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön,
g) Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a  tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események  következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem)
h) a hálózati forgalom naplózását.

A személyes adatok feldolgozása során, adatrögzítők, adathordozók kizárólag titkosított (szabványoknak megfelelő) formában használhatóak. A helyi adatok időszakos, incrementális mentése külső diskre történik.

Az Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.
A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá, a személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani és gondoskodni kell arról, hogy e helyiségek (szekrények) kulcsaihoz csak az arra jogosult juthasson hozzá.

Adattovábbítás

Az Ön adatait soha senkinek nem értékesítjük.

Adatait a szolgáltatásaink teljesítéséhez igénybe vett közreműködők, így a csomagszállítást végző vállalkozások részére adjuk át a szerződés teljesítése érdekében.

Adatait ugyancsak átadjuk a könyvelést végző szerződött partnerünk számára a számviteli kötelezettségeink teljesítése érdekében.

Honlapunkat az ICON MÉDIA Kft. által fenntartott tárhelyen tároljuk.

 

Milyen jogok illetik meg Önt az adatkezelésünkkel kapcsolatban?

Tájékoztatáshoz való jog

Ön kérheti, hogy az általunk kezelt adatairól tájékoztassuk. Erre irányuló kérelme esetén, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően, soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtunk Önnek tájékoztatást.

 

Hozzáféréshez való joga

Ön  jogosult arra, hogy  hozzáférjen a személyes adatai kezelésével kapcsolatos következő információkhoz:

 • milyen személyes adatait kezeljük, és azokat kitől kaptuk meg;
 • milyen célból kezeljük az Ön adatait;
 • továbbítjuk-e azokat más adatkezelőknek vagy adatfeldolgozónak, ha igen, kiknek és milyen garanciák mellett;
 • mennyi ideig tároljuk az adatait, vagy tervezzük tárolni azokat;
 • az Önt megillető jogokról és azok gyakorlásának módjáról;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • ha alkalmazunk automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást akkor erről a tényről, az alkalmazott logikáról és az Önre nézve várható hatásairól

A felsorolt információk jelentős része a jelen tájékoztatóban elérhető az Ön számára, azonban az Ön kérelmére, személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően, soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül az Önről kezelt személyes adatok másolatát és a felsorolt információkat az Ön rendelkezésére bocsátjuk elektronikus formában.

Amennyiben Ön papír alapon kéri az adatok másolatának rendelkezésre bocsátását, úgy ésszerű adminisztrációs költséget számíthatunk fel.

 

Helyesbítéshez való jog

Amennyiben az általunk Önről kezelt adat helytelen vagy pontatlan, Ön kérheti azok helyesbítését, mely kérelmének indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 15 napon belül eleget teszünk, és erről Önt tájékoztatjuk.

 

Törléshez való jog

Amennyiben adatainak kezelését kizárólag az Ön hozzájárulása alapján végezzük ( l. hírlevélre feliratkozás, oldalunkon regisztrálás), úgy a hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti adatai törlését, illetve maga is törölheti azokat.

Más esetekben meg kell vizsgálnunk, hogy az adatai kezelésének célja vagy jogalapja lehetővé teszi-e, hogy adatait töröljük. Amennyiben az adatkezelési cél már nem áll fenn, úgy kérelmére adatait töröljük, ha ez valamilyen okból nem teljesíthető, úgy arról tájékoztatjuk Önt.

 

Az adatok korlátozásához való jog

Az adatok korlátozásának kérésére a következő esetekben kerülhet sor:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Adatok hordozhatóságához való jog

Ön kérheti, hogy az Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az adatainak kezelése a mi jogos érdekünkön alapul, úgy Önt megilleti az adatkezelésünk elleni tiltakozás joga.

Mivel az adatkezelésünket az Ön jogainak és a mi jogos érdekünknek mérlegelése alapján határoztuk el, így tiltakozása esetén ismételten elvégezzük az érdekek mérlegelését, és ennek eredményéről értesítjük Önt. Amennyiben az érdekmérlegelés eredménye alapján úgy látjuk, hogy az Ön jogainak védelme elsőbbséget élvez a mi jogos érdekeinkkel szemben, úgy adatait töröljük és a továbbiakban azokat csak jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából kezeljük.

 

Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben Ön úgy véli, hogy adatkezelésünk során nem tartottuk be, vagy megsértettük a vonatkozó jogszabályi előírásokat, vagy a jelen tájékoztatóban általunk vállalt kötelezettségeket, úgy kérjük, hogy azt jelezze felénk az info@kezmuvestea.hu e-mail címen, vagy levélben (5310 Kisújszállás, Dózsa György u. 75.).

Panaszára soron kívül, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszolunk és azt indokoltsága esetén orvosoljuk.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

Kelt: Kisújszállás, 2020.11.01.