Kép alternatív szöveg

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Naturae Herbarium

Fodor Kálmán e.v.

https://www.kezmuvestea.hu

Kisújszállás, 2020. november 1.

 

Fodor Kálmán e.v. (székhelye: 5310 Kisújszállás, Veres P. u. 6., nyilvántartási szám: 54114454, adószáma: 52446049-1-36), mint Szolgáltató annak érdekében, hogy az általa üzemeltetett https://www.kezmuvestea.hu/ oldalon értékesített termékeket és szolgáltatásokat, az azokat megvásároló vagy igénybe vevő megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) részére magas színvonalon biztosítsa, a Szolgáltató és a Megrendelő jogait és kötelezettségeit a jelen Általános Szerződési Feltételekkel (a továbbiakban: ÁSZF) az alábbiak szerint határozza meg.

 

 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEK
 2. A Szolgáltató cégadatai

Cégnév: Fodor Kálmán e.v.

Székhely: 5310 Kisújszállás, Veres P. u. 6.

Telefonszám: +36 30 734 1700

Nyilvántartási szám: 54114454

Adószám: 52446049-1-36

 

 1. Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Cím: 5310 Kisújszállás, Veres P. u. 6.
Telefonszám: +36-30-734-1700
E-mail cím: info@kezmuvestea.hu

 

 1. Ügyfélszolgálat nyitva tartása:

Hétfőtől péntekig: 8.00 – 17.00

 

 1. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA

2.1. A Szolgáltató az általa üzemeltetett https://www.kezmuvestea.hu/ weboldalon (a továbbiakban: webshop) keresztül nyújtja a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásokat.

2.2. A Megrendelő megrendeli a Szolgáltatótól, hogy részére a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel a webshopban elérhető árukat értékesítse és szolgáltatások nyújtsa. A Szolgáltató fenntartja a jogát arra vonatkozóan, hogy a webshopban elérhető termékek és szolgáltatások körét bármikor megváltoztassa.

III. MEGRENDELÉS

3.1. A webshopon keresztül történő megrendelés menete

 

 1. Válassza ki a megvásárolni kívánt terméket
 2. A terméket helyezze a kosárba.

 

 1. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, az 1. és 2. pont szerint járjon el. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, kattintson a „Kosár” gombra, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék / termékek darabszámát. Amennyiben módosítani kívánja a mennyiséget, itt még megteheti, majd kattintson a „Tovább a pénztárhoz” gombra.

 

 1. A megrendeléshez szükséges adatokat ezután tudja kitölteni. Fontos, hogy pontos és valós adatokat adjon meg (név, e-mail, telefonszám, szállítási cím).

A megrendeléshez az alábbi adatok megadása szükséges:

 1. Vezetéknév, keresztnév*
 2. Cégnév
  3. Ország*
  4. Irányítószám, Város*
  5. Utca, Házszám*
  6. Emelet, lépcsőház, lakás
  7. Megye*
  8. Telefonszám*
 3. Email cím*

 

Az 1. és 3-5. továbbá a 7-9. pontok szerinti adatok megadása kötelező.

A Megrendelő a megrendelés során megadott adatok valódiságát és megfelelőségét szavatolja, azokért teljes felelősséggel tartozik.

A Megrendelő a webshopban történő megrendelésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a Szolgáltató által alkalmazott és közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

 

 1. Válassza ki a szállítási és fizetési módot. Az adatok megadását követően a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte megjegyzést is tehet megrendelésével kapcsolatban.

 

3.2. A szerződés létrejötte

3.2.1. Ha a Megrendelő a megrendelését elküldi a webshopon keresztül és a Szolgáltató a megrendelést visszaigazolja, úgy a jelen ÁSZF szerinti, távollévők közötti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Megrendelő között. A megrendelés elküldésével a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF rendelkezéseit elfogadja, illetve magára nézve kötelezőnek ismeri el. A szerződés nyelve magyar.

3.2.2. Ha a visszaigazolás a Megrendelőhöz 48 órán belül nem érkezik meg, úgy mentesül az ajánlati kötöttség és a szerződéses kötelezettség alól.

3.2.3. A szerződéskötést követően a Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Megrendelőt a hatályos ÁSZF elérhetőségéről, illetve az Adatvédelmi tájékoztatótó elérhetőségéről.

 

 1. FIZETÉS, SZÁMLÁZÁS

4.1. Fizetési módok

4.1.1. A megrendelt termékek fizetése történhet rendeléskor online bankkártyás vásárlással vagy a csomag átvételekor utánvétellel (bankkártyával vagy készpénzzel). Utánvét esetén a rendelés összegét Ön a csomagot átadó szállítónak fizeti ki, amely összeg együttesen tartalmazza az áru értékét és a szállítási költséget. Személyes átvétel esetén csak készpénzes fizetésre van lehetőség. Áraink magyar forintban értendők és mentes az ÁFA alól.

4.1.2. A szolgáltatási díjra, illetve az esetlegesen felmerülő egyéb díjakra vonatkozó számlát a Szolgáltató postai úton küldi meg a Megrendelő csomagjában helyezi el. A szolgáltatási díjat a Megrendelő online fizetéssel, utánvéttel vagy személyesen, készpénzben a székhelyen fizetheti meg.

4.1.3. Bankkártyás fizetés választása esetén a fizetést elindítva a Megrendelő elfogadja az alábbi adattovábbítói nyilatkozatot:

Tudomásul veszem, hogy Fodor Kálmán e.v. adatkezelő által a www.kezmuvestea.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, cím, e-mail, telefonszám.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

 1. Kedvezmények

5.1. Szolgáltató a kedvezményeket egyedi ajánlatok formájában, a vásárlások számától és gyakoriságától függően kínálja fel a Megrendelő ügyfeleink részére.

5.2. A Szolgáltató az esetleges kedvezményekről, azok igénybevételének feltételeiről a webshopon keresztül tájékoztatja a Megrendelőt. A Szolgáltató a kedvezmények tekintetében a változtatás jogát fenntartja.

 1. BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

6.1. Szolgáltató csak Magyarországi kiszállítást vállal.

VII. A MEGRENDELÉS LEMONDÁSA, ELÁLLÁS, FELMONDÁS

7.1. A megrendelés módosítása és lemondása

7.1.1. A megrendeléseket munkanapokon 14.00-ig vesszük fel, és adjuk át a futárszolgálatnak, online átutalással történő fizetés esetén a megrendelt raktáron lévő terméket az összeg beérkezésének napján adjuk át a futárszolgálatnak. (A 14.00 után beérkező megrendelések a következő nap – amennyiben az munkanap – kerülnek feldolgozásra).

7.1.2. A megrendeléseket módosítani, vagy lemondani írásban (e-mailen: info@kezmuvestea.hu, SMS-ben és telefonon: +36-30-734-1700 van mód a csomag feladása előtt.

7.2. Elállás, felmondás

7.2.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) szerint a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint fogyasztónak minősülő Megrendelőt megilleti az indokolás nélküli elállás és felmondás joga.

7.2.2. A fogyasztónak minősülő Megrendelő a termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésének napjától számított 14 naptári napon belül élhet elállási jogával. Az általános szabályok szerint a 14 napos határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele. Elállási szándékát jelezheti szóban (telefonon: 06 30 233 3613), postai úton (célszerű tértivevényes levélben), e-mailben (info@kezmuvestea.hu). Az elállási jog a Korm. r. 29. § (1) bekezdésnek e) pontja szerint csak bontatlan csomagolású termékre vonatkozik.

7.2.3. Az elálláshoz való jog határidőben érvényesítettnek minősül, amennyiben a fogyasztónak minősülő Megrendelő az elállásra vonatkozó nyilatkozatát a határidő utolsó napján a Szolgáltatónak – postai szolgáltató igénybevételével vagy elektronikus úton – igazolható módon elküldi.

A Szolgáltató kötelezettségei a fogyasztó elállása vagy felmondása esetén

7.2.4. Ha a fogyasztó a 7.2.2. pont szerinti elállási jogát gyakorolja, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

7.2.5. Elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

7.2.6. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a termék ellenértékét, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

7.2.7. A fogyasztó elállása esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

7.2.8. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

7.2.9. Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, a vállalkozás saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

VIII. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

8.1. Szolgáltató szavatolja, hogy a teljesítés időpontjában az általa értékesített termékek megfelelnek a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

8.2. Szolgáltató a webshopban elérhető áruk és szolgáltatások vonatkozásában a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő választása szerint

 1. a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
  b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

8.3. A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

8.4. A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

8.5. A jelen ÁSZF-ben nem részletezett szavatossági szabályokra – ide értve a termékszavatossági szabályokat is – a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó általános szabályait kell alkalmazni.

8.6. Hibás teljesítés esetén a kötelező jótállásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.

 1. TÁJÉKOZTATÓ A PANASZKEZELÉSRŐL

9.1. Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszával forduljon hozzánk bizalommal: info@kezmuvestea.hu, tel: +36-30-734-1700

9.2. A beérkezett panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről a Szolgáltató nyilvántartást vezet.

9.3. Az ügyfélpanasz mielőbbi kivizsgálása érdekében szükséges, hogy az Ügyfél minden esetben adja meg személyes adatait, a vonatkozó szerződés adatait (megrendelés számát), pontosan és konkrétan fogalmazza meg észrevételeit, az észlelt hiányosságot, hibát, továbbá amennyiben rendelkezésre állnak a panaszát alátámasztó dokumentumok (pl. sérült csomagolás esetén fotó), ezeket is bocsássa az ügyfélszolgálat webáruház rendelkezésére a panasz kivizsgálás folyamatának felgyorsítása érdekében.
A panasz kivizsgálásának gyorsasága érdekében szükséges, hogy az Ügyfél pontosan adja meg a panasz tárgyát képező tény megjelölését, és lehetőség szerint annak idejét, valamint az esetleges kompenzációs igényét.

9.4. A panaszkezelési eljárás

 1. A Szolgáltató a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek az írásbeli panasszal kapcsolatos, indoklással ellátott válaszlevelével egyidejűleg megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.
 2. Ha a szóbeli panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek az írásbeli panasszal kapcsolatos, indoklással ellátott válaszlevelével egyidejűleg megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.
 3. A panaszok kivizsgálására és a válaszadásra rendelkezése álló határidő a panasz Szolgáltatóhoz történő beérkezésétől számított legfeljebb 30 nap. A webáruház a panaszt elutasító álláspontját indokolni köteles.
 4. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató válaszában tájékoztatja az Ügyfelet a jogorvoslati lehetőségekről, továbbá megadja az érintett hatóságok és testületek elérhetőségét és levelezési címét.
 5. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
 6. Jogorvoslat: amennyiben a Szolgáltató álláspontja az Ügyfél számára nem elfogadható, úgy az Ügyfél a panasza jellege szerint az alábbi hatóságokhoz fordulhat:
  Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (Cím: 5000 Szolnok, Ady Endre u. 35-37. Levélcím: 5001 Szolnok, Pf. 218. Telefon: (56) 513-336. Fax: (56) 510-204.)
 7. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

10.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására.

10.2. Szolgáltató az egyoldalú módosításról a Megrendelőt a webshop oldalán elhelyezett tájékoztatóban értesíti, a módosított ÁSZF a webshop oldalán történő közzététellel lép hatályba.

10.3. Az egyoldalú módosítási jog gyakorlása esetén Szolgáltató minden esetben köteles a vonatkozó jogszabályokat, így különösen a Ptk. általános szerződési feltételekre vonatkozó előírásait betartani.

 

 1. AZ ÁSZF KÖZZÉTÉTELE

A mindenkor hatályos ÁSZF a Szolgáltató honlapján, a [www.kezmuvestea.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek] oldalon kerül közzétételre.

 

XII. ADATVÉDELEM

11.1. Szolgáltató Adatvédelmi tájékoztatóval [szabályzat] rendelkezik, amely elérhető a [https://kezmuvestea.hu/adatvedelem] linkről.

11.2. A Szolgáltató a Megrendelő adatait mindenkor bizalmasan kezeli az Adatvédelmi tájékoztatóban, a magyar jogszabályokban és az európai normákban foglaltak szerint.

11.3. A jelen ÁSZF elfogadásával a Megrendelő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező Adatvédelmi tájékoztatóval [szabályzat] szerint a személyes adatait kezelje.

11.4. A Szolgáltató tárhelyszolgáltatót vesz igénybe.

 

XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország joga az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvényre, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

12.2. A Szolgáltató javasolja, hogy a Megrendelő a megrendelés véglegesítését megelőzően az ÁSZF-et gondosan tanulmányozza át. A megrendelést pedig kizárólag abban az esetben véglegesítse, ha az ÁSZF valamennyi pontjával egyetért.

12.3. Amennyiben a bíróság vagy más hatóság a jelen ÁSZF bármely rendelkezését érvénytelennek, jogellenesnek, vagy érvényesíthetetlennek minősíti, úgy az adott rendelkezést a szerződő felek nem tekintik a jelen ÁSZF részének, azonban ez nem befolyásolja az ÁSZF további rendelkezéseinek érvényességét, jogszerűségét vagy érvényesíthetőségét.

 

Kelt: Kisújszállás, 2020.11.01.